• Einsteinstraat 18 3281 NJ Numansdorp

Jaarrekening

Jaarrekening

De jaarrekening is een belangrijke bron van informatie voor uw onderneming. Uit deze gegevens kan worden afgeleid welk resultaat uw bedrijf heeft behaald in het afgelopen boekjaar. Het opstellen van een jaarrekening is niet alleen een verplichting maar heeft het doel om u als ondernemer inzicht te geven in uw financiële positie. Door ons werk vakkundig te doen geven we u en alle overige belanghebbenden een getrouw beeld van uw onderneming. Ook voor het verkrijgen van bijvoorbeeld een financiering is een jaarrekening van groot belang.

En verder…

Maar bij het opstellen van de jaarrekening houdt het niet op. Door samen te kijken naar de ontwikkelingen van uw onderneming kunnen tijdig maatregelen worden genomen in goede en in slechte tijden. De jaarrekening krijgt pas waarde als u weet wat u kunt doen met de gegevens. Op deze manieren kunnen besluiten worden genomen voor de toekomst.

Het opstellen van een jaarrekening is niet alleen een verplichting maar heeft het doel om u als ondernemer inzicht te geven in uw financiële positie.