Jaarrekening

De jaarrekening is een belangrijke bron van informatie voor uw onderneming. Uit deze gegevens kan worden afgeleid welk resultaat uw bedrijf heeft behaald in het afgelopen boekjaar. Het opstellen van een jaarrekening is niet alleen een verplichting maar heeft het doel om u als ondernemer inzicht te geven in uw financiële positie. Door ons werk vakkundig te doen geven we u en alle overige belanghebbenden een getrouw beeld van uw onderneming. Ook voor het verkrijgen van bijvoorbeeld een financiering is een jaarrekening van groot belang.

En verder...

Maar bij het opstellen van de jaarrekening houdt het niet op. Door samen te kijken naar de ontwikkelingen van uw onderneming kunnen tijdig maatregelen worden genomen in goede en in slechte tijden. De jaarrekening krijgt pas waarde als u weet wat u kunt doen met de gegevens. Op deze manieren kunnen besluiten worden genomen voor de toekomst.

ZZP'er overschat zijn fiscale kennis

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP'ers) die ervoor kiezen zelf hun administratie te doen, lopen een grote kans om bepaalde belastingvoordelen …

Lees meer

Vier tips bij de nieuwe vakantiewetgeving

Per 1 januari 2012 veranderde de vakantiewetgeving. In dit artikel staat een aantal praktische tips voor omgang met de nieuwe regels in de praktijk…

Lees meer

Lekor Administraties

Einsteinstraat 18
3281 NJ Numansdorp
Telefoon: 085-8771280
E-mail: info@lekor.nl